null Ukliďme Poodří - ukliďme svět!

AOPK ČR, Správa CHKO Poodří

Ukliďme Poodří - ukliďme svět!

29. 9. 2022

V sobotu 10. září jsme v rámci kampaně Českého svazu ochránců přírody - Ukliďme svět, uklízeli odpadky v přírodní rezervaci Kotvice u Studénky.

​​​​​​Akci jsme pořádali společně s ČSOP Alces Ostrava, stráží přírody a dobrovolníky z řad veřejnosti. V počtu 14 účastníků jsme se pustili do práce a postupně nasbírali 12 pytlů vytříděného odpadu. S likvidací ve sběrném dvoře pak pomohlo Město Studénka. Rovněž jsme vyčistili nápisy na ptačí pozorovatelně a informačních tabulích naučné stezky Kotvice.

Na závěr akce jsme si přichystali vypouštění uzdravených živočichů ze Záchranné stanice v Bartošovicíc zpět do přírody. Program pro nás připravila paní Markéta Cichá, která o zvířatech poutavě povyprávěla a nakonec umožnila účastníkům, aby si ježky, veverky, poštolky a další druhy ptáků vypustili.
 
Děkujeme všem za pomoc a těšíme se na další setkání u nás v Poodří.
úklid u rybníka Kotvice
nález deštníku
čištění nápisů na informační tabuli
Vypouštění zvířat může začít
Ježek může zpátky do přírody
Pozor na staríé stromy a ježky!
Poštolko leť!
holoubek
Ukliďme svět!