Vítejte v Poodří. V krajině rybníků, širých luk a lužních lesů, kterou se nespoutaný tok Odry vine v nesčetných meandrech jako had. V krajině, kde se řeka volně rozlévá do okolí, zaplavuje louky i lesy, a spoluutváří tak unikátní mokřadní území – Oderskou nivu. Dnešní Poodří je společným dílem člověka a přírody. Člověk se zde naučil hospodařit a naučil se i respektu k vodnímu živlu. Vznikla tak harmonicky utvářená krajina, kde přirozené vodní toky doplňuje řada náhonů a struh, jež dříve poháněly mlýny a dodnes zásobují vodou rozsáhlé rybniční soustavy.

Nepřehlédněte

NPR Polanská niva - pohyb návštěvníků povolen pouze po vyznačené stezce

celoročně

V národní přírodní rezervaci Polanská niva je pohyb návštěvníků povolen pouze po vybraných cestách a pěšinách. Ty jsou v terénu vyznačeny pomocí symbolu lipového listu na bílém pozadí a vytváří tzv. stezku Polanskou nivou. Část stezky na hrázi rybníků není přístupná v období 1. 4. až 30. 9. z důvodu hnízdění vodních ptáků. Část stezky je přístupná pouze pro pěší. Všechna kritická a kolizní místa jsou v terénu osazena informačními a usměrňujícími prvky. Děkujeme, že respektujete toto omezení.

More information
Poodří - moták pochop
Krajina Poodří

Aktuality / Novinky

Kalendář akcí

Všechny akce

Tipy na výlet

Jestli plánujete přijet do Poodří, máme pro vás několik zajímavých tipů na výlet.

Další výlety
Kotvice, putování krajinou proměn
6 km
Kotvice, putování krajinou proměn

rybníky, ptačí pozorovatelna, naučná stezka, rozkvetlý lužní les, zámek Nová Horka

More information AboutKotvice, putování krajinou proměn
Stezka Polanskou nivou
3 km
Stezka Polanskou nivou

rybníky, lužní les, omezení vstupu a vjezdu na kolech, prvky usměrňující pohyb návštěvníků

More information AboutStezka Polanskou nivou
Krajinou povodní
6 km
Krajinou povodní

Jeseník nad Odrou, meandrující Odra, širé louky, památný dub, horské kolo, běžky

More information AboutKrajinou povodní