null Piskoř pruhovaný – seznamte se s pooderským „bahníkem"!

AOPK ČR, Správa CHKO Poodří

Piskoř pruhovaný – seznamte se s pooderským „bahníkem"!

19. 5. 2024

O prvním květnovém víkendu jsme se vypravili do okolí Kunína v CHKO Poodří, abychom po delší době ověřili sporé údaje o výskytu piskořů pruhovaných ve zdejších tůních. Výskyt jsme nejen potvrdili, ale našli i nové lokality tohoto zajímavého rybího druhu.

Piskoři jsou přizpůsobeni životu v říční nivě. V Poodří to jsou tajemní obyvatelé tůní, melioračních struh, napouštěcích kanálů rybníků i samotných vodních nádrží. Této rybě vyhovuje převážně prostředí se stojatou vodou, nahromaděnou vrstvou řídkého bahna a bohatě vyvinutou vodní vegetací. Chová se jako had, který se pružně vysmekne z rukou při jakémkoliv pokusu o jeho polapení. A také vypískne! Od toho je odvozeno jméno piskoř nebo lidově piskura.

V mělkých zabahněných tůních je často nouze o kyslík. Piskořům to však nevadí, protože jsou vybaveni doplňkovým, střevním dýcháním. Vyplouvají k hladině, kde polykají vzduch a ten se jim pak střevními stěnami vstřebává přímo do těla. Takto jsou schopni přežít i extrémní podmínky, např. v podobě dočasného vyschnutí tůně nebo vypuštění rybníka.

V minulosti byl piskoř velmi oblíbenou nástražní rybkou, dnes je na seznamu zvláště chráněných druhů živočichů a předmětem ochrany evropsky významné lokality Poodří. Zároveň je cenným indikátorem kvality životního prostředí.

Autoři fotografií: Zdeňka Hrdá, Zbyněk Sovík

piskoř pruhovaný.

piskoř pruhovaný

Tůň hojně zarostlá vegetací.

Tůň hojně zarostlá vegetací je ideálním domovem piskořů.

Piskoři odlovení z tůně.

Piskoři odlovení pomocí živolovné pasti.

Piskoř pruhovaný, předmět ochrany evropsky významné lokality Poodří.

piskoř pruhovaný - předmět ochrany evropsky významné lokality Poodří

Dva piskoři odlovení v tůni

Dva piskoři dlovení pomocí živolovné pasti.