Poznejte CHKO - Poodří

Poodří je v rámci České republiky unikátním územím. V národním měřítku je významné přirozeně meandrujícím tokem řeky Odry s navazujícími systémy mrtvých ramen a tůní, vysokým podílem luk s hojnou rozptýlenou zelení, lužními lesy a v neposlední řadě rybničními soustavami. Díky zachovalému vodnímu režimu dodnes funguje propojení mezi krajinou a meandrující řekou. Vzniká tak unikátní mokřadní území – oderská niva.

Poodří se od ostatních CHKO v mnohém liší. Nenajdete tu horské hřbety, skalní města ani jeskyně. Jako poměrně malá oblast na východě republiky leží tak trochu stranou pozornosti. Přesto je zajímavé a jedinečné. Jeho krása není tak prvoplánová a nejlépe vynikne až při pohledu z výšky.

Údolí Odry je významnou ptačí tahovou cestou. Zdejší rybníky lákají vodní ptactvo k hnízdění i odpočinku. Také proto bylo Poodří v roce 1993 zařazeno k světově významným mokřadům Ramsarské úmluvy.

V současném znaku se nachází dravec moták pochop, který je typickým obyvatelem rákosin pooderské rybničnaté krajiny. Znak symbolizuje pochopa, který krouží nad rozlehlými loukami a meandrujícím tokem řeky Odry. Moták pochop nahradil květ stulíku žlutého, který se ve znaku CHKO Poodří nacházel až do roku 2009.