null Vycházka do přírodní památky Heřmanický rybník

AOPK ČR, Správa CHKO Poodří

Vycházka do přírodní památky Heřmanický rybník

31. 3. 2022

V sobotu 26. 3. proběhla další vydařená akce z cyklu našich vycházek do přírody "Po stopách bílého koně aneb putování po chráněných územích Ostravska", tentokrát do přírodní památky Heřmanický rybník.

U sluncem zalitého Heřmanického rybníka se sešlo asi 50 účastníků. Program byl bohatý včetně odlovu a pozorování zooplanktonu, pozorování ptáků a dvou kroužkovacích stanovišť, na kterých se podařilo odchytit opravdu krásné druhy: modřinky, červenku, páreček sýkořic vousatých a zlatý hřeb - strakapouda malého.

Děkujeme všem průvodcům, kteří se na akci podíleli. Opravdu se povedla!

Vycházky jsou pořádány ve spolupráci s ČSOP ALCES Ostrava.

autoři fotografií: Zbyněk Sovík, Jana Havlůjová

Rybářské posedy na Heřmanickém rybníce
Odlov zooplanktonu zajistila Anička z ČSOP Alces
Kroužkovaná červenka
Modřinka
Pár sýkorek modřinek
Strakapoud malý odchycený v rákosině Heřmanického rybníka
Povídání o lokalitě u cedule naučné stezky