Přírodu v Poodří chráníme od roku 1991.

Zonace CHKO Poodří

​​​​​​​Zonace

Území CHKO Poodří je rozděleno do čtyř zón odstupňované ochrany. Zonace je důležitým nástrojem ochrany přírody. Na nejcennějších místech CHKO zajišťuje přísnou ochranu. V okrajových oblastech naopak umožňuje smysluplné využití pozemků a snižuje zbytečné administrativní zatěžování obcí.

Více informací
MZCHÚ CHKO Poodří

Maloplošná zvláště chráněná území

V CHKO Poodří se nachází 10 maloplošných zvláště chráněných území. Pečujeme také o 8 maloplošných zvláště chráněných území národních kategorií v Moravskoslezském kraji.

Více informací
Památné stromy CHKO Poodří

Památné stromy

Na území CHKO Poodří se momentálně nachází 9 památných stromů. Jedná se o tyto druhy dřevin: dub letní, topol černý, platan javorolistý a řešetlák počistivý.

Více informací
Péče o přírodu v CHKO Poodří

Péče o přírodu

Poodří je krajinou, kterou spoluutvářely dva mocné živly - příroda a člověk. Lidé tuto krajinu po celá staletí udržovali a pečovali o ni. Dnes s péčí o přírodu v Poodří pomáháme také my.

Více informací
Výstavba a krajinný ráz v Poodří

Krajinný ráz a výstavba

Chcete stavět v CHKO Poodří? Umisťování staveb do krajiny Poodří by mělo být prováděno s ohledem na zachování krajinných prvků, kulturních dominant, harmonické měřítko a vztahy v krajině. K povolení stavební činnosti je potřeba stanovisko Agentury ochrany přírody.

Více informací