Vítejte v Poodří. V krajině rybníků, širých luk a lužních lesů, kterou se nespoutaný tok Odry vine v nesčetných meandrech jako had. V krajině, kde se řeka volně rozlévá do okolí, zaplavuje louky i lesy, a spoluutváří tak unikátní mokřadní území – Oderskou nivu. Dnešní Poodří je společným dílem člověka a přírody. Člověk se zde naučil hospodařit a naučil se i respektu k vodnímu živlu. Vznikla tak harmonicky utvářená krajina, kde přirozené vodní toky doplňuje řada náhonů a struh, jež dříve poháněly mlýny a dodnes zásobují vodou rozsáhlé rybniční soustavy.

Nepřehlédněte

NPR Polanská niva - pohyb návštěvníků povolen pouze po vyznačené stezce

celoročně

V národní přírodní rezervaci Polanská niva je pohyb návštěvníků povolen pouze po vybraných cestách a pěšinách. Ty jsou v terénu vyznačeny pomocí symbolu lipového listu na bílém pozadí a vytváří tzv. stezku Polanskou nivou. Část stezky na hrázi rybníků není přístupná v období 1. 4. až 30. 9. z důvodu hnízdění vodních ptáků. Část stezky je přístupná pouze pro pěší. Všechna kritická a kolizní místa jsou v terénu osazena informačními a usměrňujícími prvky. Děkujeme, že respektujete toto omezení.

Více informací
Poodří - moták pochop
Krajina Poodří

Aktuality / Novinky

Kalendář akcí

Všechny akce

Tipy na výlet

Jestli plánujete přijet do Poodří, máme pro vás několik zajímavých tipů na výlet.

Další výlety
Cyklostezka Okolo Poodří
40 km
Cyklostezka Okolo Poodří

výhledy do krajiny, zámek Kunín, Dům přírody Poodří, zámek Nová Horka, silniční kolo

Více informací O násCyklostezka Okolo Poodří
Zámecká naučná stezka v Bartošovicích
7 km
Zámecká naučná stezka v Bartošovicích

rybníky, pozorování ptáků, Dům přírody Poodří, Bartošovický mlýn, památný Josefínin platan

Více informací O násZámecká naučná stezka v Bartošovicích
Rezavka
6 km
Rezavka

Ostrava, Odra, rybník, rákosiny, ptačí pozorovatelna, rozkvetlý lužní les, kvetoucí louky

Více informací O násRezavka