Vítejte v Poodří. V krajině rybníků, širých luk a lužních lesů, kterou se nespoutaný tok Odry vine v nesčetných meandrech jako had. V krajině, kde se řeka volně rozlévá do okolí, zaplavuje louky i lesy, a spoluutváří tak unikátní mokřadní území – Oderskou nivu. Dnešní Poodří je společným dílem člověka a přírody. Člověk se zde naučil hospodařit a naučil se i respektu k vodnímu živlu. Vznikla tak harmonicky utvářená krajina, kde přirozené vodní toky doplňuje řada náhonů a struh, jež dříve poháněly mlýny a dodnes zásobují vodou rozsáhlé rybniční soustavy.

Nepřehlédněte

NPR Polanská niva - pohyb návštěvníků povolen pouze po vyznačené stezce

celoročně

V národní přírodní rezervaci Polanská niva je pohyb návštěvníků povolen pouze po vybraných cestách a pěšinách. Ty jsou v terénu vyznačeny pomocí symbolu lipového listu na bílém pozadí a vytváří tzv. stezku Polanskou nivou. Část stezky na hrázi rybníků není přístupná v období 1. 4. až 30. 9. z důvodu hnízdění vodních ptáků. Část stezky je přístupná pouze pro pěší. Všechna kritická a kolizní místa jsou v terénu osazena informačními a usměrňujícími prvky. Děkujeme, že respektujete toto omezení.

Více informací
Poodří - moták pochop
Krajina Poodří

Aktuality / Novinky

V Poodří začne obnova rybníků a mokřadů v přírodní rezervaci Kotvice
6. 10. 2023

V Poodří začne obnova rybníků a mokřadů v přírodní rezervaci Kotvice

Současný stav totiž nevyhovuje vzácným druhům vodních ptáků,například bukáčkovi malému, motáku pochopovi či kopřivce obecné. Nekontrolovatelný pohyb vodní hladiny v době hnízdění ohrožuje kolonii racka chechtavého a potápku černokrkou. Přípravné práce, tedy výběrové kácení stromů, začnou v nejbližších dnech.

Celý článek O násV Poodří začne obnova rybníků a mokřadů v přírodní rezervaci Kotvice
Stavba vlečky u Mošnova je možná jen za přísných podmínek
26. 6. 2023

Stavba vlečky u Mošnova je možná jen za přísných podmínek

Kvůli novému železničnímu napojení průmyslové zóny Mošnov budované Moravskoslezským krajem by se v CHKO Poodří mělo postavit cca 500 metrů nové přípojky železniční trati. S tím AOPK ČR předběžně souhlasila za podmínky, že v předstihu budou vybudovány nové náhradní biotopy o rozloze zhruba 20 hektarů.

Celý článek O násStavba vlečky u Mošnova je možná jen za přísných podmínek
Modrásek a cyklotrasy aneb jak cyklisté pomáhají modráskovi bahennímu
26. 5. 2023

Modrásek a cyklotrasy aneb jak cyklisté pomáhají modráskovi bahennímu

I když se to na první pohled může zdát, nejedná se o volné pokračování oblíbených animovaných pohádek o krtečkovi. Cyklotrasy a cyklostezky slouží pro bezpečný pohyb cyklistů (a chodců), ale jejich travnaté lemy mohou být i cenným biotopem hmyzu, v tomto případě silně ohroženého motýla modráska bahenního.

Celý článek O násModrásek a cyklotrasy aneb jak cyklisté pomáhají modráskovi bahennímu

Kalendář akcí

Všechny akce

Tipy na výlet

Jestli plánujete přijet do Poodří, máme pro vás několik zajímavých tipů na výlet.

Další výlety
Cyklostezka Okolo Poodří
40 km
Cyklostezka Okolo Poodří

výhledy do krajiny, zámek Kunín, Dům přírody Poodří, zámek Nová Horka, silniční kolo

Více informací O násCyklostezka Okolo Poodří
Zámecká naučná stezka v Bartošovicích
7 km
Zámecká naučná stezka v Bartošovicích

rybníky, pozorování ptáků, Dům přírody Poodří, Bartošovický mlýn, památný Josefínin platan

Více informací O násZámecká naučná stezka v Bartošovicích
Rezavka
6 km
Rezavka

Ostrava, Odra, rybník, rákosiny, ptačí pozorovatelna, rozkvetlý lužní les, kvetoucí louky

Více informací O násRezavka