null Cyklostezka Okolo Poodří

Naučná stezka

Cyklostezka Okolo Poodří

  • Délka: 40 km
  • Typ: cyklo
  • Obtížnost: střední
Zastavení s odpočívkou v Jeseníku nad Odrou

Cyklostezka Okolo Poodří vede po východní hranici CHKO Poodří od jihu k severu. Trasa z velké části sleduje značení dálkové cyklotrasy Greenways z Krakova do Vídně. Osm informačních panelů umístěných podél stezky vám přiblíží přírodní, krajinné i kulturní fenomény Poodří. Čeká vás nenáročná cyklistika, vhodná i pro rodiny s dětmi. Až na výjimky je trasa vhodná i pro silniční kola. Úseky s přírodním povrchem lze objet po silnici. Stezka je vedena vesměs po asfaltových cyklostezkách bez dopravy nebo s málo frekventovanou dopravou. Trasu je možné projet oběma směry, vzhledem ke sklonu území však doporučujeme směr z Jeseníku nad Odrou do Ostravy.

Z Jeseníku nad Odrou nejprve pojedete mírnou pahorkatinou, která nabízí výhledy na okolní kopce. Před sebou uvidíte Podbeskydí a Starojický kopec se zříceninou hradu Starý Jičín. Za zády hřeben Oderských vrchů a kopec Pohoř. Říční niva, do které posléze sestoupíte, nabídne namísto dalekých výhledů zcela jiný zážitek – pohled do krajiny utvářené řekou Odrou. Pojedete krajinou s lužními lesy, loukami a vtroušenými remízy. Můžete nahlédnout do meandrů Odry nebo si odpočinout ve stínu stromů na hrázích rybníků. Trasa končí v Polance nad Odrou na okraji města Ostravy. Doporučujeme vyrazit na jaře či na podzim, kdy je Poodří nejkrásnější.

trasa naučné stezky

dostupnost veřejnou dopravou (s přepravou jízdních kol):

vlak - Jeseník nad Odrou / Suchdol nad Odrou / Polanka nad Odrou / Šenov u Nového Jičina

bus - MHD Ostrava č. 46, zast. Dolní Polanka

Při svých cestách prosíme, buďte k přírodě ohleduplní. Postačí k tomu jen pár zásad. Více o tom, jak se chovat v přírodě, se můžete dozvědět z krátkých videí o rodině Veverkových.

Autoři fotografií: Zbyněk Sovík, Jana Hejtmánková

Galerie

zámek Kunín
Platan u zámku v Bartošovicích je největším jedincem svého druhu v ČR
Hráz rybníka Bezruč lemují staré vrby